Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Değerleme: Şehirlerin Geleceğini Şekillendirmek

Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Değerleme: Şehirlerin Geleceğini Şekillendirmek Günümüzde dünya nüfusu hızla artarken, şehirler de sürekli olarak büyüyor ve değişiyor. Bu büyüme ve değişim, kentsel dönüşümün önemini artırıyor. Kentsel dönüşüm, eski ve işlevsiz hale gelmiş bölgelerin, modern ve sürdürülebilir yapılarla yeniden inşa edilmesini ifade ederken, gayrimenkul değerleme de bu sürecin kilit bir unsuru haline gelmektedir. […]