Hakkımızda

Her Taşınmazın Bir Hikayesi Var,
Biz Onu Anlatıyoruz

24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., 26 Ekim 2016 tarihinde kurulan bir değerleme ve danışmanlık şirketidir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kuralları çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca, “Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Seri: VIII, No:35 sayılı Tebliğ” kapsamında sermaye piyasasında değerleme hizmeti sunma yetkisi ile yetkilendirilmiştir. 15 Eylül 2017 tarihinde ise 7495 Sayılı Karar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” yetkisi verilmiştir.

SPK ve BDDK tarafından kapsama alınan 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., değerleme hizmetlerini, yürürlükteki mevzuata sıkı sıkıya uyarak, mesleki etik kurallara ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak sunmaktadır.

Kökleri derinlere uzanan ve sektördeki uzmanlığı temsil eden şirketimiz; özel kişilere, yerli ve yabancı şirketlere, kamu kuruluşlarına, yerli ve yabancı bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve SPK mevzuatına tabi olan şirketlere uluslararası standartlarda raporlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Değerleme, danışmanlık, proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları, en iyi ve en verimli kullanım analizi, piyasa araştırmaları, sektörel etüdler, yatırım inceleme ve kontrol süreçleri, makine-ekipman ekspertizleri gibi birçok alanda çalışmalarını gizlilik ilkesine bağlı olarak gerçekleştirmektedir.

24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., müşterilerinin güvenini kazanmak ve değerleme hizmetlerinde mükemmel sonuçlar elde etmek için uzmanlığını ve deneyimini kullanmaya devam etmektedir.